دانلود رایگان


مقایسه آمادگی تحصیلی نوآموزان دارای مادران شاغل - دانلود رایگاندانلود رایگان این پروژه در مورد مقایسه آمادگی تحصیلی نوآموزان دارای مادران شاغل و غیرشاغل می باشد

دانلود رایگان
مقایسه آمادگی تحصیلی نوآموزان دارای مادران شاغل و غیرشاغلعنوان: مقایسه آمادگی تحصیلی نوآموزان دارای مادران شاغل و غیرشاغل
قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 80
این پروژه در مورد مقایسه آمادگی تحصیلی نوآموزان دارای مادران شاغل و غیرشاغل می باشد که در 5 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده ، کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده و به صورت کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، آموزش ابتدایی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
چکیده
جامعه مورد مطالعه شامل تعداد ۳۷۰=N نفر از دانش آموزان بدو ورود به دبستان می باشد.به منظور هنجاریابی تست آمادگی تحصیلی از پرسشنامه یا تست آمادگی تحصیلی که توسط هتروپالیتن تهیه شده و از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد ، استفاده شده است.
هدف از روش تحقیق علّی – مقایسه ای ، یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است. بدین منظور،آزمودنی هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودنیهایی که این رفتار در آنها مشاهده نمی شود،مقایسه می شوند. این روش را غالباً پژوهش پس رویداد می نامند، زیرا اشاره به مواردی دارد که در آنها علت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثریکه بر متغیری دیگر – که معلول خوانده می شوند- گذارده و برجا مانده است،امکان دارد.
کلید واژه ها: آمادگی تحصیلی ، مادران شاغل ، غیرشاغل
مقدمه
تلاش برای تربیت ، پرورش و پیشرفت کودکان به عنوان نسل فردا از زمانی تحقّق می یابد که استعدادها و نیازهای آنان را بشناسیم و با به کارگیری روشهای نوین تعلیم و تربیت ، یافته های جدید روانشناسی و ابزارهای نوین آموزشی با درایت و شناختی نسبی در این راه گام برداریم . یکی از مسائل مهمی که در تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف آموزشی باید در نظر گرفت وجود تفاوتهای فردی کودکان ، شناخت توانائیها و استعدادهای آنان و تنظیم برنامه های آموزشی متناسب با این استعدادها است.
قرآن کریم در سوره قیامت می فرماید: ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه
آیا انسان می پندارد ما نمی توانیم استخوانهای پوسیده او را جمع نمائیم. بلکه قادریم که سر انگشتان او را نیز مشخص نمائیم . واین اشاره است که حتّی سر انگشتان همه انسانها با هم متفاوت است.
بر اساس اطلّاعات روانشناسی رشد ، کودک ۶ ساله ای که آماده ورود به دبستان می گردد از لحاظ ابعاد مختلف دارای ویژگیهایی است که شناخت آنها لازمه موفقیّت وی در مدرسه می باشند. یکی از راههای تشخیص تفاوتهای فردی استفاده از آزمونها است که توانائیهای شناختی کودک را نشان داده و برای آزماینده شاخصی مقایسه ای از نقاط ضعف و قوت کودکان فراهم آورد.
آزمون آمادگی تحصیلی یک آزمون غربالگری است که به صورت انفرادی اجرا شده و برای شناسائی کودکان بدو ورود به دبستان به کار می رود. آزمون آمادگی تحصیلی همچنین به عنوان یک آزمون مختصر اما مؤثر بر اساس مقیاس ارزیابی کودکان پیش دبستانی میلر (MAP) که برای ارزیابی توانائیهای غیر کلامی ،شناختی ،کلامی ،عصب شناسی و هماهنگی حسی مورد استفاده قرار می گیرد، طراحی شده است. مدارک و شواهد نشان می دهند که آزمونهای غربالگری هنجار شده می توانند برای تشکیل فرضیّات ابتدایی درباره ی مشکلات کودکان بدو ورود به دبستان مورد استفاده قرار گیرند(گاتسمن و سریلو ، ۱۹۹۱) . آزمونهای غربالگری هنجارشده به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری و جایگزینی های آموزشی می تواند مفید باشند(میزلس و پروونس ، ۱۹۸۹) . این آزمون تقریباً در ۱۵ دقیقه اجرا می شود و می تواند اولین مرحله در فرایند ارزیابی کودکان با نیازهای خاص باشد.
بیان مسئله
صاحبنظران در امور آموزش توافق دارند كه آمادگي براي ورود به مدرسه متضمن آمادگي عمومي است و از آنجا كه كودكان از لحاظ كسب آمادگي با هم متفاوت هستند، لذا تعيين توانمنديهاي آنان قبل از ورود به مدرسه ضروري است . امروزه نياز به تشخيص به موقع كودكان در معرض خطر به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. بنابراين اجراي طرحهاي غربالگري براي تشخيص آمادگي تحصيلي كودكان در جهت ورود به تعليمات ابتدائي ضروري است(شكوهي، ۱۳۷۲). ارزيابي اوليه كودكان معمولا از طريق بررسي عملكرد آنان در يك مقياس استاندارد شده هوش صورت مي گيرد. به همين دليل نُرم بودن اين آزمونها حائز اهميت است.لذا غربالگري از اين نظر كه مي تواند مشكلات را در مراحل اوليه شناسايي كند با ارزش است (ميزلرو سامويل،۱۹۹۸) .
پژوهش ها نشان داده اند كه آمادگي تحصيلي در ۶ سالگي پيش بيني كننده موفقيّت كودك در سال هاي اول دبستان (به عنوان مثال پايه سوم )است.و موفقيت در اين سال ها پيش بيني كننده به پايان رساندن موفقيت آميز دوره دبيرستان است (پولكينن و ترمبلي ،۱۹۹۲) .در این میان دقًت ،صحًت و هنجار آزمون بسیار مهم است.
شناخت کودکان در بدو ورود به دبستان می تواند منجر به جایدهی مناسب آنها در مدارس گردد. تا هر دانش آموز بتواند بر اساس توانائیهای خود به تحصیل ادامه دهد .چه بسا عدم تشخیص به موقع باعث شود کودکان در اثر جایدهی نامناسب (در مدارس عادی یا استثنائی ) لطمات جبران ناپذیری از نظر تحصیلی و روانی متحمّل شوند .
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهميت و ضرورت آموزش و پرورش پيش از دبستان
هدف تحقیق
اهداف آموزشی
فرضیه های تحقیق
تعریف و پیشنهادات
تعریف متغیرها
تحقیقات انجام شده داخلی – خارجی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مادران شاغل
پیشینه تحقیق
زمان بازگشت به كار، پس از تولد فرزند
نگهداري از كودك
حتما زماني را به كودك خود اختصاص دهيد
كودك و مهد
كار مناسب تر
به اندازه كافي استراحت كنند
براي انجام كارهايتان برنامه ريزي كنيد
احساس گناه نكنيد
فرزندان مادران شاغل سالم ترند یا خانه دار؟
مطالعه
مطالعات قبلی خلاف این را می گفتند
مراقبت بیشتر، سلامت بیشتر
فرزندان مادران شاغل، تغذیه ناسالم و تحرک بدنی کمی دارند
کار کردن مادر شاغل در خانه
زندگی آرام تر برای مادران شاغل
برنامه ریزی کنید
بیش از حد برای فرزندتان برنامه نچینید
کمال گرایی را کنار بگذارید
دست اندازهای صبحگاهی را هموار کنید
نه گفتن را یاد بگیرید
به اندازه کافی بخوابید
هشدار به مادران شاغل
چسبيدن بيش از حد به والدين
نافرماني و حرف نشنوي
مادران شاغل کودکان چاق تری دارند
بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
علل رشد اشتغال زنان
سه نوع تفكر و برداشت رايج در ارتباط با اشتغال زنان
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار همخوانی آزمون
هنجاریابی
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
موانع و محدودیت ها
فصل چهارم
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
روایی و پایایی
روایی
پایایی
جامعه آماری
مفاهیم کلی در رابطه نمونه
تفاوت میان جامعه و نمونه
رابطه میان جامعه و نمونه با ذکر یک مثال
مثالهایی در مورد جامعه و نمونه
انواع بررسیهای نمونه ای
اندازه جامعه
فصل پنجم
هدف و نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات
رهنمودهای تحقیق و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نوآموزان


مادران شاغل


مادران غیر شاغل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزشيابى تکوينى یا مستمر

طراحی سه بعدی رینک خودرو در نرم افزار SolidWorks 2010

خودباوری

ضرب المثل بختياري

تحقیق درباره تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت حسابداری صنعتی 3

گزارش كارآموزي در كارخانه آجر سفال.

هنر بيزانس

نیرو 10 ص

گزارش كارآموزي در كارخانه آجر سفال.