دانلود رایگان


اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون - دانلود رایگاندانلود رایگان در دهه­ی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با استفاده ترکيب تمرينات سرعتي (ST)[1] و تمرينات تناوبي (IT)[2] يک شيوه جديدي از تمرينات را با نام تمرين تناوبي شديد (HI

دانلود رایگان
اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن عنوان شماره صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
عنوان شماره صفحه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یکست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با استفاده از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (05/0=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.
واژه های کلیدی: تمرین پرحجم تناوبی شدید،هورمون رشد،گرلین،افراد داری اضافه وزن
فصل اول: کلیات تحقیق [1] و تمرينات تناوبي (IT)[2] يک شيوه جديدي از تمرينات را با نام تمرين تناوبي شديد (HIT)[3] ابداع کردند کههر دو سيستم هوازيوبي­هوازي را بهبود می­بخشد. تمرين تناوبي شديد به وهله­هاي تکراري با فعاليت­هاي تناوبي به نسبت کوتاه با شدتي نزديک به شدتي که VO2peak به­دست مي­آيد (VO2peak90% ≤) نسبت داده مي­شود. با توجه به شدت تمرينات، يک تلاشHIT ممکن است از چند ثانيه تا چندين دقيقه طول بکشد که وهله­هاي گوناگون به ­وسيله­ چند دقيقه استراحت يا فعاليت باشدت کم ازهم جدا مي­شوند (جیبالا[4] و همکاران 2008، 63-58؛ لارسن[5] و همکاران 2002، 73-53).
1-2- بیان مسئله پژوهش [7] و همکاران (1993) پيشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازي در طول دوره­هاي ريكاوري تمرينات شديد براي بازسازي فسفوکراتين و اکسيداسيون اسيد لاکتيک (حذف لاکتات) نقش مهمي دارند. اين آشکار خواهد کرد که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازي سوق پيدا مي­کند که اين امرظرفيت سوخت وساز هوازي را افزايش مي­دهد (لینوسیر و همکاران 1993، 414-408).
[9] و همکاران (2010) در اين زمينه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقيقه­ای با 2 دقيقه ريکاوری فعال بين هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر 6 هفته تمرین پرحجم


تناوبی شدید بر غلظت هورمون


مردان دارای اضافه وزن


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد مدیریت تشکیلات كارگاه

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی

تحقیق درمورد مقاومت سازه در مقابل آتش 19 ص

دانلود کتاب: دیوارهای میخ گذاری شده در خاک (Soil Nail

گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس

گزارش کارآموزی ترانسفورماتور قدرت گازي GIS شركت

ضرورت جذب معلم از مراکز تربیت‌معلم

دانلود تعزیه صوتی علی اکبر برکتی پور 93 نطنز به

دانلود پاورپوینت معرفی تادائو آندو

کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ