دانلود رایگان


ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت

دانلود رایگان
ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیمچک‍یده
کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخص های شرکتی، الگوریتم درخت تصمیم، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام.
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل اول
كليات پژوهش
[1]،2013). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.
1-2- مساله پژوهش [2] به کار برد که داده ها را برای اجرای کوواریانس هم ارز و نرمالیزه و استقلال شرایط متغیرها فراهم می کند. برتری روش های درخت تصمیم ( تکنیک های داده کاوی رایج) این است که از این فرضیات محدود آزاد است. علاوه بر آن درخت تصمیم می تواند به آسانی با صفحات گرافیکی، قابل درک شود بطوری که برای مدیران شفاف و قابل استنباط باشد(درسان دیلن و همکاران،2013). بنابراین وجود ارتباط میان شاخص های شرکتی و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت تایید شده است و مطالعات اساسی تنها از جهت بسط و استفاده از متغیرهای متفاوت (نسبت های مالی) و یا کاربرد تکنیک های تحلیل با بقیه مطالعات متفاوت است ولی علیرغم اهمیت این ارتباط از روش های جدید برای توصیف آن استفاده نشده است. با عنایت به مراتب فوق مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟
1-3- اهدف پژوهش ROE وROA در نظر گرفته شده است هدف، آن است که نسبت های مالی با توجه به قدرت برازش آن ها بر شاخص های ارزیابی عملکرد و با استفاده از الگوریتم جدید درخت تصمیم بررسی و طبقه بندی و یا اولویت بندی شوند.
1-4- سوال های پژوهش 1-5- متغيرهاي پژوهش
-5-2- متغيرهاي وابسته ROE(بازده حقوق صاحبان سهام) 2-ROA (بازده دارایی ها)
-6- روش پژوهش
1-7- جامعه آماری 1-8- محدوده زماني

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارزیابی عملکردشرکت های پذیرفته


بورس اوراق بهادار تهران


مبنای شاخص‌های شرکتی


رویکرد الگوریتم درخت تصمیم


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


درآمد

مقاله آماده درباره انبرک های نوری‎ با فرمت ورد 15

شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني

بودجه

تله بات

تست خود شناسی زنان

رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با

آيات 1 15، سوره لقمان

پایان نامه و تحقیق در مورد صدور بيمه هاي درمان

اتوکد پلان پردیس سینمای ملت با فرمت DWG