دانلود رایگان


پیاده سازی الگوریتم توازن بار بر پایهی جمعیت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
پیاده سازی الگوریتم توازن بار بر پایهی جمعیت مورچه در محیط گرید محاسباتیپیاده سازی الگوریتم توازن بار بر پایهی جمعیت مورچه در محیط گرید محاسباتی
در این تحقیق الگوریتم توازن باری بر پایهی جمعیت مورچه برای توازن کردن بار در محیط گرید محاسباتی ارائه شده است. در
این الگوریتم، وقتی کاری وارد محیط گرید میشود، مورچهای برای آن تولید میگردد. این مورچه در ابتدا شروع به پرسه زدن در
محیط به صورت تصادفی میکند. هنگامی که این مورچه به نودی میرسد، اطلاعات این نود را در جدولش ثبت میکند. سپس
اطلاعات موجود در جدول خود را که شامل اطلاعات نودهایی است که در مسیرش ملاقات کرده، در جدول نود قرار داده و جدول
خود را نیز توسط جدول نود که شامل اطلاعات نودهای دیگر است و به وسیلهی مورچههایی که از این نود گذشتهاند درآن قرار
داده شدهاند، به روز میکند. همچنین اطلاعات نودهایی که در هر دو جدول مشترک میباشند از نظر زمانی مورد مقایسه قرار
گرفته و به روزترینِ آنها در هر دو جدول ثبت میگردد. پس از مدت زمانی مشخص، این مورچه از جدول نود به جای حرکت
تصادفی برای رفتن به نود بعدی استفاده میکند. به منظور انتخاب نود بعدی از جدول نود توسط مورچه، حاصل تقسیم بار بر
مجموع سرعت پردازشگرهای هر نود موجود در این جدول محاسبه و با یكدیگر مقایسه شده و نودی با کمترین ارزش انتخاب
میگردد. این پروسه تا زمانی که تعداد قدمهای از پیش تعریف شده طی شود ادامه مییابد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با
اعمال الگوریتم ارائه شده به محیط گرید، حدود 14 درصد بهبود در زمان پاسخ نسبت به اعمال بهترین الگوریتم ارائه شده به وجود
خواهد آمد. همچنین با اعمال این الگوریتم، افزایش تعداد کارهای همزمان ورودی و افزایش تعداد دستورهای کار ورودی به گرید،
بر روی زمان پاسخ سیستم تأثیر چشمگیری نخواهد گذاشت و این الگوریتم نسبت به این افزایشها عكسالعمل خطی نشان
میدهد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره میکروسکوپ فاز کنتراست

باسالت‏‏، خواص و كاربردها

تحقیق درباره همزيستي انقلاب و نظام در انقلاب

کتاب زارا عشق چوپان

تجربه شخصی من در مورد زود انزالی در مردان

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

دانلود کتاب تک صفحه pdf کسب درآمد از فروشگاه شارژ

مقاله 19 سيستم های مديريت محتوی

دانلود پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک به‌

صبر و استقامت